Strona Główna arrow

Witamy na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
Wspólna Radość
z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 41
NIP: 679-26-28-265,    REGON: 357170151Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” w Krakowie, ul. Łanowa 41 jest organizacją pozarządową działającą od 1999 roku, a od 2007 roku organizacją pożytku publicznego. Naszą misją jest wielopłaszczyznowa pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Stowarzyszenie swoją działalnością wspiera Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 oraz osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

Stowarzyszenie na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego prowadzi:
- od 1 stycznia 2017 roku Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Sołtysowskiej 13d przeznaczony dla 67 osób w podeszłym wieku w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.