Strona Główna arrow Aktualności

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 41 informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057, z 2021r. poz.1038, poz. 1243, poz. 1535) realizuje zadanie, pod tytułem: ”Prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 67 osób w podeszłym wieku w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków” w okresie. od 1 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2024 roku. (Umowa: W/I/2904/SZ/816/2022)

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Miasta Kraków.


Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 41 informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057, z 2021r. poz.1038, poz. 1243, poz. 1535) realizowało zadanie, pod tytułem: ”Prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 67 osób w podeszłym wieku w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Sołtysowskiej 13d” w okresie. od 1 grudnia 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku. (Umowa: W/I/3003/SZ/864/2021)

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Miasta Kraków.


Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 41 informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057, z 2021r. poz.1038, poz. 1243, poz. 1535) realizowało zadanie, pod tytułem: ”Prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 67 osób w podeszłym wieku w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Sołtysowskiej 13d” w okresie. od 1 grudnia 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku. (Umowa: W/I/3003/SZ/864/2021)

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Miasta Kraków.


Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 41 informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057, z 2021r. poz.1038, poz. 1243, poz. 1535) realizowało zadanie, pod tytułem: ”Prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 67 osób w podeszłym wieku w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Sołtysowskiej 13d” w okresie. od 1 kwietnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2021 roku. (Umowa: W/I/1239/SO/101/2018)

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Miasta Kraków.


Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 41 informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057, z 2021r. poz.1038, poz. 1243, poz. 1535) realizowało zadanie, pod tytułem: ”Prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 67 osób w podeszłym wieku w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Sołtysowskiej 13d” w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 października 2019 roku. (Umowa: W/I/4303/SO/761/2016)

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Miasta Kraków.